กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชวลิต ทัพเครือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0833140812

นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Narndtanadd@hotmail.com

นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
เบอร์โทร : 0970418009

นางสาวษิญาภา อ่ำประชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
เบอร์โทร : 0899113317

นายปฐมพร บุญประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
เบอร์โทร : 0985839565
อีเมล์ : patompornlove@gmail.com

นางสาวพัทธ์ธิดา ลัดดากลม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 0959292959
อีเมล์ : t_pattida_n@hotmail.com

นายปฐมพร ตระกูลราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 091-8672703
อีเมล์ : idteetee@hotmail.com

นายธนกร นามวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
เบอร์โทร : 0911262338
อีเมล์ : mapan.mpc123@gmail.com

นายเจษฎากร ตันตราจิณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
อีเมล์ : jadsadakorn.tuntrajin@gmail.com

นายกฤษณพงศ์ ใจตรง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13
เบอร์โทร : 0645274618
อีเมล์ : KJaitrong.Nin@gmail.com