ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3896) 08 เม.ย. 64
ประกาศ+ระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (ม.4 ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 2225) 01 เม.ย. 64
ประกาศ และระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (ม.1 ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 2929) 01 เม.ย. 64
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ (อ่าน 206) 04 ก.พ. 64
ดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาจ่ายผ่านธนาคาร (อ่าน 537) 27 ม.ค. 64
ประกาศ อัตราการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 1243) 29 ธ.ค. 63
ประกาศ แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1701) 29 ธ.ค. 63
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform(DEE (อ่าน 983) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ (อ่าน 392) 26 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 1413) 20 มิ.ย. 63
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 456) 19 มิ.ย. 63