สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

     ต้นธรรมบูชา หรือ ชมพูพันธุ์ทิพย์

 

*******************************

สีประจำโรงเรียน ฟ้า - ขาว

     สีฟ้า   หมายถึง ความร่าเริง สดใส สว่างไสว รุ่งโรจน์และโอบอ้อมอารี

     สีขาว   หมายถึง   ความสะอาดบริสุทธิ์ของดินแดนแห่งพุทธศาสนา

*******************************

คติธรรมและปรัชญาของโรงเรียน

     สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข

******************************


คำขวัญของโรงเรียน

     รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

****************************