ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
53 หมู่ 2   ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ 0-3431-8086-7 เบอร์โทรสาร 0-3432-2755


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน