วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
    โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลชั้นนำบนพื้นฐานของความเป็นไทย