เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


พลง มาร์ช ว.ข. เกรียงไกร
 
ตึกตระการเด่นล้ำงามสง่า
ไร่ขิงวิทยาโอฬาร
วัดโอบอุ้มและเกื้อกูลมาช้านาน
จึงพร้อมคงมั่นคู่บ้านของตำบล
 
เกียรติขจรด้วยพระบารมี
ไร่ขิงรับพิธีมงคล
ทรงเปิดป้ายโดยล้นเกล้า ภูมิพล
ดังน้ำทิพย์หล่นหลั่งชุบชูใจ
 
** 22 ตุลามหาฤกษ์
ว.ข. เราเกริกเกรียงไกร
พระทัยพระองค์เปี่ยมล้น มิ่งขวัญแห่งชนชาวไทย
ให้ ว.ข. ได้เอมอิ่มศักดิ์ศรี
 
อย่าให้ใครเหยียดหยาม ว.ข.ได้
ให้รักษาจนวายชีวี
พร้อมถ่ายทอดความยิ่งยง ความภักดี
ว.ข.น้องพี่สืบศักดิ์ศรีเป็นนิรันดร์ (ซ้ำ) **
ว.ข.น้องพี่สืบศักดิ์ศรีเป็นนิรันดร์ ว.ข.น้องพี่สืบศักดิ์ศรีเป็นนิรันดร์