ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋านักเรียน ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา (อ่าน 4) 17 มิ.ย. 64
ประกาศการจ้างทำกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33) 10 มิ.ย. 64
เอกสารแนบท้ายประกาศการจ้างทำกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14) 10 มิ.ย. 64
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างครูเจ้าของภาษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 06 พ.ค. 64
การประมูลเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 88) 26 เม.ย. 64
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 137) 22 มี.ค. 64
ตารางสรุปการกำหนดราคากลางการจัดซื้อหนังเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 123) 22 มี.ค. 64
ประกาศเผยแพร่รายการหนังสือเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 154) 22 มี.ค. 64
การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 177) 12 มี.ค. 64
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 216) 13 ม.ค. 64
ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาตัดเสื้อวิถีพุทธ (อ่าน 288) 23 พ.ย. 63
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง (อ่าน 299) 03 พ.ย. 63
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง (อ่าน 378) 16 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ (อ่าน 544) 18 พ.ค. 63
ขอเชิญร่วมเสนอราคาขายหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 659) 06 มี.ค. 63
การขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 791) 28 ม.ค. 63
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน (อ่าน 946) 26 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 950) 24 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย (อ่าน 882) 08 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื็อจัดซื้อรถยนต์โดยสารโรงเรียน (อ่าน 907) 19 ก.ค. 62