ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (ชุมนุม) 2566 (อ่าน 7) 26 พ.ค. 66
ระเบียบโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 8) 19 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 12) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ2566ปกติม.4 (อ่าน 15) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ2566ปกติม.1 (อ่าน 12) 20 มี.ค. 66
ประกาศผู้สอบผ่านความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 12) 16 มี.ค. 66
ลิ้งค์ค้นหาผลการสมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ผลการสอบ ระบบรับสมัครนักเรียน ม.4 (อ่าน 17) 14 มี.ค. 66
ลิ้งค์ค้นหาผลการสมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ผลการสอบ ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 (อ่าน 14) 14 มี.ค. 66
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 12) 14 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2566 (อ่าน 14) 08 มี.ค. 66
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 22) 20 ก.พ. 66
์ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 19) 14 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครม.4 ห้องพิเศษ66 (อ่าน 21) 03 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 464) 11 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง ผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 831) 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง ผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 781) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3947) 08 มี.ค. 65
กำหนดการปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 959) 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3755) 25 ก.พ. 65
ประกาศผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน (อ่าน 777) 17 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (อ่าน 1105) 07 ก.พ. 65
ประกาศผลสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน (อ่าน 758) 07 ธ.ค. 64
ประกาศผลการสอบแก้ตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน (อ่าน 728) 02 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 713) 21 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 746) 18 ต.ค. 64
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 40) 05 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 804) 05 ต.ค. 64
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ของนักเรียนที่มผลการเรียน 0 , ร , มผ. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ม. 2 , 3 , 5 และ 6 (อ่าน 771) 02 ก.ย. 64
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ของนักเรียนที่มผลการเรียน 0 , ร , มผ. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ม. 2 , 3 , 5 และ 6 (อ่าน 929) 02 ก.ย. 64
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร. มผ. ครั้งที่1 (อ่าน 689) 25 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 1320) 14 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 598) 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 1181) 07 มิ.ย. 64
เครื่องแบบ อุปกรณ์ประกอบ และการแต่งกาย ของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 1868) 29 พ.ค. 64
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนวนให้จัดหาที่เรียนให้ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 819) 28 พ.ค. 64
ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1350) 22 พ.ค. 64
ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 822) 22 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี (อ่าน 582) 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 607) 17 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี (อ่าน 1748) 11 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5466) 08 เม.ย. 64
ประกาศ+ระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (ม.4 ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 3386) 01 เม.ย. 64
ประกาศ และระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (ม.1 ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 4338) 01 เม.ย. 64
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ (อ่าน 780) 04 ก.พ. 64
ดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาจ่ายผ่านธนาคาร (อ่าน 1249) 27 ม.ค. 64
ประกาศ อัตราการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 3135) 29 ธ.ค. 63
ประกาศ แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2425) 29 ธ.ค. 63
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform(DEE (อ่าน 1591) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ (อ่าน 957) 26 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 5142) 20 มิ.ย. 63