ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตรงช่องหมายเหตุของใบรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป
https://drive.google.com/…/1GWZJ9Ze6gbKIihSZQ60G7U9QB…/view…

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ
ps://drive.google.com/…/1DZBUdB9FvBwAEW0XbbFkFZPGU…/view…

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป
https://drive.google.com/…/1VzrZq10AdBx5fY5o7YzlnAXQj…/view…

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ
https://drive.google.com/…/1tpyHjqK2X0mzp5xKkdJu9gDqg…/view…

 

รายชื่อผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควต้า ยกเว้นแผนการงาน ศิลปะ พลศึกษา
https://drive.google.com/…/11rUh4o3pd0sUx7PTad6DUkBRJ…/view…

 

รายชื่อผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควต้า แผนการงาน ศิลปะ พลศึกษา
https://drive.google.com/…/1N46JbBCfEZbtbakRKPJqfQ76E…/view…

 
 


โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 153 ครั้ง